Uw Bedrijfsarts

Specialist in arbeid & gezondheid voor
medisch advies en keuringen

Visie Bedrijfsarts Emmen:

Duurzame resultaten in verzuimmanagement en inzetbaarheid worden bereikt door samenwerking, waarbij alle betrokken partijen vanuit hun eigen kader en verantwoordelijkheid hun steentje bijdragen voor een gezamenlijk doel. De specialisten van Bedrijfsarts Emmen, zijn deskundigen die luisteren, analyseren, adviseren, richting geven en motiveren, zonder het stuur over te nemen.

BIGregistratienummer
29059816901
Bankrekeningnummer
NL10ABNA0542682206
Ten name van P.J. Veenstra te Noordsleen