Voor meer informatie, klik op de desbetreffende dienst.
 • Ziekteverzuimbegeleiding
  Ziekteverzuimbegeleiding wordt aangeboden in verschillende service- en maatwerkpakketten, afhankelijk van de wensen van de klant. Bedrijfsartsadvies wordt ook per uur en per losse verrichting aangeboden
 • MKB servicepakket Ziekteverzuimbegeleiding
  €115 per werknemer, per jaar

  Bij het afsluiten van een MKB servicepakket, wordt de focus op een scherpe prijs per werknemer per jaar gelegd.
  MKB servicepakket Ziekteverzuimbegeleiding
  €115 per werknemer, per jaar

  Bij het afsluiten van een MKB servicepakket, wordt de focus op een scherpe prijs per werknemer per jaar gelegd.

  Het pakket bestaat uit een volledige Wet Verbetering Poortwachter (WVP) service. Als klant krijgt u een casemanager toegewezen die u zal helpen om alle WVP verrichtingen op tijd en adequaat uit te voeren. Op gezette momenten zal er overleg plaatsvinden met de opdrachtgever.

  De spreekuren en adviezen van de Praktijkondersteuner van de Bedrijfsarts (POB) en de bedrijfsarts zijn bij de prijs inbegrepen. Onze POB werkt in de verlengde arm van de Bedrijfsarts (POB), en geeft advies over verzuim, de te nemen stappen richting passende re-integratie in (aangepast) eigen dan wel ander werk, houdt spreekuren en stelt daar waar nodig rapportages op zoals een spreekuurterugkoppeling. Een POB kan een arbeidsdeskundige of een specialist taakdelegatie zijn. Bij zeer complexe (medische) vraagstukken zal hij, in overleg, uw werknemer doorverwijzen naar onze bedrijfsarts.

  Interventies naast de ziekteverzuimbegeleiding, zoals een psycholoog, fysiotherapeut of de inzet van een arbeidsdeskundige (evenals een re-integratie spoor 1 of 2) zijn niet bij de prijs inbegrepen.

  • - Prijs per werknemer, per verzuimprocent, per jaar: a €32,85.
  • - Uitgaande van 3,5% ziekteverzuim per jaar wordt er een prijs van €115 per werknemer, per jaar gehanteerd.
 • Eigen Regie Servicepakket POB 1e lijn, Bedrijfsarts in 2e lijn
  POB op afroep per uur: €148
  Bedrijfsarts op afroep per uur: €177

  Wanneer u zelf de regie wilt over uw verzuim en interventies, maar ondersteuning wenst t.b.v. deskundige advies, dan kunt u met een Eigen Regie Servicepakket een Praktijkondersteuner van de Bedrijfsarts (POB) inhuren.

  Onze POB werkt in de verlengde arm van de Bedrijfsarts (POB), en geeft advies over verzuim, de te nemen stappen richting passende re-integratie in (aangepast) eigen dan wel ander werk, houdt spreekuren en stelt daar waar nodig rapportages op zoals een spreekuurterugkoppeling. Een POB kan een arbeidsdeskundige of een specialist taakdelegatie zijn. Bij zeer complexe (medische) vraagstukken zal hij, in overleg, uw werknemer doorverwijzen naar onze bedrijfsarts.

  1. Wilt u alleen kosten als het nodig is, dan kunt u gebruik maken van onze flexibele inzet. De POB of Bedrijfsarts wordt op afroep ingezet. Er wordt zo snel als mogelijk is, een spreekuur ingepland.

  • POB op afroep per uur:             €148
  • Bedrijfsarts op afroep per uur:    €177

  2. Maakt u regelmatig gebruik van arbodienstverlening, en wilt u gegarandeerd binnen een week een consult, en wilt u de kosten lager houden, dan kunt u de POB of Bedrijfsarts inhuren voor een vast moment per week. U reserveert dan een POB en een BA voor een x-aantal uren per week, op een vast moment in de week. Deze tijd blijft gegarandeerd voor uw bedrijf beschikbaar. In overleg wordt daar invulling aan gegeven. Maakt u geen gebruik, dan wordt deze tijd wel berekend.

  • POB inhuren per vast dagdeel per jaar:            €548 (€137/uur)
  • Bedrijfsarts inhuren per vast dagdeel per jaar:    €656 (€164/uur)

  Bijkomende kosten administratie €45 per uur. Per spreekuur van bedrijfsarts of praktijkondersteuner wordt een half uur administratie gerekend.

 • Eigen Regie Servicepakket POB 1e lijn, Bedrijfsarts in 2e lijn + WVP service

  Het pakket bestaat uit een volledige Wet Verbetering Poortwachter (WVP) service.

  Als klant krijgt u een casemanager toegewezen die u zal helpen om alle WVP verrichtingen op tijd en adequaat uit te voeren. Op gezette momenten zal er overleg plaatsvinden met de opdrachtgever.

  • Wvp service kost 18% extra.
 • Eigen Regie Servicepakket + WVP service Bedrijfsarts in eerste lijn
  Bedrijfsarts inhuren met WVP service op afroep per uur: €209

  U wilt een vast aantal uren per week een bedrijfsarts beschikbaar hebben en u wilt daarbij een Wet Verbetering Poortwachter (WVP) service advies tot uw beschikking, dan is er de mogelijkheid om een “Eigen Regie Servicepakket Bedrijfsarts + WVP service” af te sluiten.

  Dit pakket biedt u de vaste beschikbaarheid van uw bedrijfsarts op wekelijkse basis. Bij het inhuren van een bedrijfsarts wordt er een WVP service geleverd. Op deze manier houdt u als opdrachtgever de regie en het overzicht wat betreft het ziekteverzuim. Tevens wordt u geholpen met de WVP termijnen, de benodigde handelingen en verrichtingen en de benodigde inzet van de bedrijfsarts. De spreekuurafspraken worden voor u geregeld en tevens helpen wij u herinneren aan de afhandeling(en) van de juiste activiteiten. Alvorens er wordt gestart met een WVP verrichting zal er met de opdrachtgever worden overlegd of een dergelijke inzet gewenst is, of dat er sprake is van een bijzondere situatie.

  • - Bedrijfsarts inhuren met WVP service op afroep per uur: €209
  • - Bedrijfsarts inhuren met WVP per vast dagdeel: €772 (€194 per uur)

  Bijkomende kosten administratie €45 per uur. Per spreekuur van bedrijfsarts of praktijkondersteuner wordt een half uur administratie gerekend.

 • Verrichtingen Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (POB)
  Bedrijfsarts Emmen levert inzet van een POB op losse verrichtingen basis in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP).

  Deze tarieven gelden bij verzuim in eigen regie verzuimbeleid. Als u ook een WVP service wenst waarbij Bedrijfsarts Emmen u helpt herinneren aan het tijdig uitvoeren van de WVP verrichtingen en het inplannen van de bedrijfsarts, dan geldt een toeslag van 18% op de vermelde prijzen.
  Bijkomende kosten administratie €45 per uur. Per spreekuur van bedrijfsarts of praktijkondersteuner wordt een half uur administratie gerekend.
  Verrichting POB Prijs op afroep Prijs bij vast moment
  1e en vervolgspreekuur €148 €137
  Spreekuuur Probleemanalyse €185 €171
  Kort spreekuur €111 €103
  1e jaar evaluatie €148 €137
  Medische informatie schriftelijk opvragen
  (Dit is excl. de factuur uit de curatieve sector à €50-€150)
  €74 €69
  Overleg LG/SMT (per 10 min berekend) €25 €23
  Bijstelling probleemanalyse €148 €137
  Reistijd POB incl. reiskosten (per 10 min.) €25 €17
  Spoed spreekuur (< 3 werkdagen, ma-vr) €185 Nvt, i.p. reeds gereserveerd
 • Verrichtingen Bedrijfsarts
  Bedrijfsarts Emmen levert losse verrichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP).

  Deze tarieven gelden bij verzuim in eigen regie verzuimbeleid.
  Als u ook een WVP service wenst waarbij Bedrijfsarts Emmen u helpt herinneren aan het tijdig uitvoeren van de WVP verrichtingen en het inplannen van de bedrijfsarts, dan geldt een toeslag van 18% op de vermelde prijzen.
  Bijkomende kosten administratie €45 per uur. Per spreekuur van bedrijfsarts of praktijkondersteuner wordt een half uur administratie gerekend.
  Verrichting Bedrijfsarts Prijs op afroep Prijs bij vast moment
  Spreekuur €177 €164
  Spreekuuur Probleemanalyse €221 €205
  Kort spreekuur €133 €123
  Medische informatie schriftelijk opvragen
  (Dit is excl. de factuur uit de curatieve sector à €50-€150)
  €89 €82
  Overleg LG/SMT (per 10 min berekend) €30 €27
  Bijstelling probleemanalyse of 1e jr Evaluatie €177 €164
  FML / inzetbaarheidsprofiel €89 €82
  Reistijd BA incl. reiskosten (per 10 min.) €30 €20
  Spoed spreekuur (< 3 werkdagen, ma-vr) €221 Nvt, i.p. reeds gereserveerd
  Arbodienstdeel mbt WIA (excl. su) €221 €205
 • Re-integratietrajecten
 • Re-integratie spoor 1
  €945

  Als terugkeer in eigen werk wordt belemmerd door langdurige of blijvende medische beperkingen, dan is de eerste vervolgstap om de cliënt te re-integreren in blijvend aangepast c.q. ander werk bij de eigen werkgever.

  De mogelijkheden en onmogelijkheden voor blijvend aangepast danwel ander werk worden in een spoor 1 re-integratie traject onderzocht, geanalyseerd en vervolgens transparant weergegeven in een oordeel en actieverslag.

  Het onderzoek wordt uitgevoerd door een arbeidsdeskundige. Re-integratie spoor 1 wordt geleverd voor Consonanza Werkt in Emmen.

 • Re-integratie spoor 2
  €1912,50

  Re-integratie spoor 2 wordt ingezet, wanneer blijkt dat er onvoldoende mogelijkheden zijn voor duurzame terugkeer in passend werk bij de eigen werkgever (spoor 1 afgerond).

  In dit traject wordt gezocht naar reële duurzame mogelijkheden bij een andere werkgever. Dit traject duurt meestal 6 tot 12 maanden.

 • Outplacementtrajecten
  Prijs op aanvraag

  Als voortzetting van eigen werk niet meer mogelijk is op andere dan medische gronden, dan kan een outplacement traject uitkomst bieden.

  Een outplacement traject duurt 6 maanden.

  Outplacement Trajecten worden geleverd door Consonanza in Emmen.

 • Arbeidsdeskundige advisering op urenbasis
  €135/uur

  Voor maatwerktrajecten kan een arbeidsdeskundige ingehuurd worden op urenbasis.
 • Medische keuringen voor beroepschauffeurs
  Eenvoudige keuring: €53,72 (excl. en €65 incl. BTW)
  Uitgebreide keuring: €76,86 (excl. en €93 incl. BTW)  Wij leveren medische beroeps keuringen voor zowel taxi, bus als het groot rijbewijs. De prijs hiervan bedraagt €53,72 exclusief, of €65 inclusief BTW. Het onderzoek inclusief administratie duurt ongeveer 15 minuten.

   Bij bestaande medische problematiek, of als er afwijkingen worden gevonden, kunnen aanvullende administratieve handelingen en/of een aanvullend onderzoek nodig zijn. Bij een onderzoeksduur van meer dan 15 minuten en korter dan 25 minuten, wordt een meerprijs berekend van €23,14 exclusief of €28 inclusief BTW.

   Indien aanvullende medische informatie door ons nog ingewonnen moet worden bij behandelaars en zodoende verwerkt moeten worden, wordt het volgende tarief gehanteerd: medische informatie opvragen en verwerken (inclusief factuur behandelaar) a €189.

   Belangrijke Informatie bij medische keuringen voor beroepschauffeurs:
   1. Keuringsformulier inclusief eventuele bijlages meenemen. Zonder dit formulier kunnen we u niet keuren. Kijk voor een rijbewijskeuring op www.cbr.nl en zoek naar “beroepschauffeurs”. Kijk voor taxi keuring op www.kiwa.nl . Daar wordt uitgelegd hoe u dit keuringsformulier kunt verkrijgen.
   2. Geldig identiteitsbewijs meenemen. Id-kaart, paspoort of rijbewijs.
   3. Contant geld meenemen (65 en voor de zekerheid 93 euro). Als uw bedrijf niet bij ons is aangesloten kunnen we de factuur niet doorsturen en zult u de keuring contant af moeten rekenen. Er is geen mogelijkheid om te pinnen. U krijgt wel een bon.
   4. Wilt u zich 10 minuten voor aanvang van de keuring melden bij de balie. U krijgt dan een container om urine in op te vangen. U kunt de container vullen bij het toilet, 1 cm urine is voldoende. De keuring kan dan vlot starten.
   Indien van toepassing wilt u ook meenemen:
   5. Medicijnenlijst.
   6. Lijst van de aandoeningen / ziektes die u heeft, ook als ze al behandeld worden.
   7. Lijst met de namen van uw behandelaars.
   8. Recente medische informatie van uw medisch specialist. Heeft u een medische aandoening en staat u onder behandeling van een medisch specialist: neem recente medische informatie mee van uw medisch specialist. U vermindert daarmee de kans op vertraging en extra kosten. Dat gebeurt als het CBR alsnog informatie op gaat vragen of een aanvullende keuring bij een onafhankelijk medisch specialist eist.
   9. Bril. Draagt u contactlenzen, wilt u dan uw bril opdoen en uw lenzen uit laten. Heeft u contactlenzen en geen bril, wilt u dan uw recept voor de sterkte van uw lenzen meenemen.

 • Arbeidsomstandigheden en overige dienstverlening
  Arbeids- omstandigheden en overige dienstverlening
 • Periodiek Medisch Onderzoek (PMO)
  Een PMO richt zich primair op de monitoring van gezondheidsschade die is ontstaan als gevolg van (over)belasting tijdens het werk.

  Een PMO richt zich primair op de monitoring van gezondheidsschade die is ontstaan als gevolg van (over)belasting tijdens het werk. Daarnaast richt het onderzoek zich op de noodzakelijke gezondheid en vitaliteit die voor een werknemer nodig is om het eigen werk goed en duurzaam uit te kunnen blijven voeren. Zodoende richt een PMO zich ook op de monitoring van lifestyles (een manier om invloed uit te oefenen op de vitaliteit van de toekomst). Aan de hand van een persoonlijke rapportage biedt een PMO inzicht in de gezondheid en vitaliteit van een werknemer. Omdat dit een faciliteit speciaal voor de werknemer is, is deelname vrijwillig. Wel is een werkgever volgens de Nederlandse wet verplicht een PMO aan zijn werknemers aan te bieden. Als het deelnemer aantal groot genoeg is, kan ook een groepsrapportage opgesteld worden. U krijgt als werkgever dan inzicht hoe het er met de gezondheid van uw werknemers gemiddeld voor staat en waar u winst zou kunnen behalen. Een PMO kan, zeker in combinatie met breed vitaliteitsbeleid, een effectief middel zijn om resultaten te behalen in de inzetbaarheid van uw werknemers. Een werkgever is vrij in de keuze door wie hij een PMO laat uitvoeren. De meerwaarde van een PMO kan verhoogd worden als de uitvoerder van het PMO en de bedrijfsarts informatie met elkaar uitwisselen en samenwerken. Uiteraard met respect voor de privacy van de individuele medewerker. Als u dat wilt, kunnen we u een suggestie doen voor PMO uitvoerders uit ons netwerk, of gaan we op uw verzoek in overleg met de uitvoerder van uw keuze.

 • Verzuimanalyse, Arbeid en Organisatie Advies
  Wanneer u wilt weten waar u op dit moment met uw organisatie staat en waar winst te behalen is, dan kunnen wij u hierin adviseren aan de hand van een quickscan.

  Deze quickscan bestaat uit een analyse van bestaande documenten, het verzuimprotocol, een RIE en de tevredenheid van uw werknemers. Tevens wordt er een oriënterend gesprek met de HR/directeur van het bedrijf gehouden.

  De quickscan genereert vier scores, te weten:
  • - Preventie
  • - Gedrag
  • - Langdurig verzuim
  • - Coaching van de vaardigheden leidinggevenden

  De quickscan rondt af met een helder advies.

  Voor verzuimanalyse en advies worden de volgende prijzen gehanteerd:
  • - Enkelvoudige verzuimanalyse vanaf
   €656
  • - Verzuim en Arbo beleid quickscan vanaf
   €1568
 • Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE)
  Wij kunnen voor u desgewenst een RIE uit laten voeren door partners uit ons netwerk.

  De prijzen hiervan zijn afhankelijk van de grootte van het project. De RIE wordt meestal uitgevoerd door een veiligheidskundige en zo nodig kunnen aanvullende deskundigen worden ingezet, zoals bijvoorbeeld een arbeid hygiënist.

 • Medisch Advies Verzekering en Letselschade
  €198/uur

  Bij verzekering- en letselzaken kunnen wij een onafhankelijk verzekeringsgeneeskundig onderzoek verzorgen.

  Dit onderzoek bestaat uit een dossieronderzoek, al dan niet aangevuld met een gesprek met cliënt en/of een medisch (lichamelijk) onderzoek. De bevindingen worden in een helder rapport uiteengezet. Indien gewenst kan er ook FML (Functionele mogelijkheden lijst) opgesteld worden.

 • Bemiddeling en Mediation
  Is er sprake van een conflict op het werk, en komt u er samen zonder hulp niet uit, dan kunt u zich laten ondersteunen door een bemiddelaar of mediator.
 • Mediation
  €185/uur

  Neutrale, onafhankelijke begeleiding bij conflictoplossing. Grote mate van inbreng van betrokkenen en zoekend naar de meest optimale oplossing.

  Mediation trajecten worden begeleid door in het MfN (Mediatorsfederatie Nederland) en ADR (Alternative Dispute Resolution) Register gekwalificeerde mediators. Uiteraard zijn deze mediators onafhankelijk en onpartijdig. De mediators hebben een erkende mediationopleiding gevolgd en houden hun kennis en vaardigheden op peil. Daarnaast zijn de registermediators gebonden aan een gecertificeerde werkwijze en gebonden aan overkoepelend klacht- en tuchtrecht. Als u verwacht dat na begeleiding mogelijk juridische stappen zullen volgen, raden wij inzet van mediation aan.

 • Bemiddeling
  €156/uur

  Conflictoplossing met inhoudelijke inbreng van betrokkenen als ook van bemiddelaar. Veelal op zoek naar compromis. Bemiddeling is laagdrempeliger, en heeft een vrijere format dan mediation.
 • Vertrouwenspersoon
  €95/uur

  Als vertrouwenspersoon zijn het bieden van een luisterend oor, integriteit, betrokkenheid en deskundigheid belangrijke pijlers.

  Er zijn meerdere factoren die ervoor kunnen zorgen dat het op het werk even minder lekker loopt bij medewerkers. Het inschakelen van een vertrouwenspersoon buiten de eigen organisatie kan preventief werken en ervoor zorgen dat verzuim voorkomen wordt of eerder opgelost.

Alle genoemde prijzen op deze site zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.