Uw Bedrijfsarts

Specialist in arbeid & gezondheid voor medisch advies en keuringen

Visie Bedrijfsarts Emmen:

Duurzame resultaten in verzuimmanagement en inzetbaarheid worden bereikt door samenwerking, waarbij alle betrokken partijen vanuit hun eigen kader en verantwoordelijkheid hun steentje bijdragen voor een gezamenlijk doel. De specialisten van Bedrijfsarts Emmen, zijn deskundigen die luisteren, analyseren, adviseren, richting geven en motiveren, zonder het stuur over te nemen.AGB-code BIGregistratienummer
Agb Praktijk: 14-051217 29059816901
Agb Dienstverlener: 14-001729 Bankrekeningnummer
Kamer van koophandel NL35ABNA0501528148
74482602 Ten name van P.J. Veenstra te Noordsleen
Noord-Nederland
BTWnummer
NL859919183B01
AGB-code
Agb Praktijk: 14-051217
Agb Dienstverlener: 14-001729
Kamer van koophandel
54757312
Noord-Nederland
BTWnummer
NL105815986B01
BIGregistratienummer
29059816901
Bankrekeningnummer
NL35ABNA0501528148
Ten name van P.J. Veenstra te Noordsleen